[This article was translated by Helen Brooks in Sweden.]

WITNESS STATEMENTS THE STRONGEST EVIDENCE AGAINST THE 35 YEAR OLD

Helena Nyman
Arbetarbladet
4 October 2003

SANDVIKEN
The evidence against the 35 year old is primarily identification, which was done by approximately ten survivors of the accident. But as for what he actually did on site in Indonesia, opinion is divided.

It is the accident with the boat SIEV X which is the main issue. But the 35 year old is also suspected of having in August the same year, organised a boat journey with approximately 150 people without visas from Indonesia to Australia. That time the boat was called Yambuk and all [onboard] made it.

WAS ON SITE
Both in Sweden but mainly in Australia are survivors from the boating catastrophe now to be found. It is they, who via video footage and photographs identified the 35 year old. That he was on site in Indonesia in October 2001 there is no doubt. The question is what role he played there.

HELPED HIS COUNTRYMEN
The Indonesian authorities had already arrested the 35 year old once and later released him. But now the Australian authorities claim to have evidence that he was one of many men who organised the smuggling.

He himself says he was on site to help out, amongst other things to interpret for his Iraqi countrymen who wished to go to Australia.

LAUNDERED MONEY?
Australia, where there already is a warrant for his arrest, also claim that the 35 year old and his accomplices took up to 3,500 US dollars from the people who illegally wished to get into Australia. On the SIEV X there were over 400 people who stepped onboard. Therefore one of the accusations is also money laundering.

The suspected head man in the smuggling gang is currently standing trial in Egypt for the same offence.


Vittnesmålen de starkaste bevisen mot 35-åringen
Helena Nyman
Arbetarbladet
4 October 2003

SANDVIKEN
De bevis som finns mot 35-årigen är främst utpekanden som ett tiotal överlevande från olyckan gjort. Men vad han egentligen gjorde på plats i Indonesien råder det delade meningar om.

Det är olyckan med båten Siev-X som saken främst gäller. Men 35-åringen är också misstänkt för att i augusti samma år ha organiserat en båtresa med cirka 150 personer utan visum från Indonesien till Australien. Den gången hette båten Yambuk och alla kom fram.

Var på plats
Både i Sverige men främst i Australien finns nu överlevande från katastrofen. Det är de som, genom videoupptagning och fotografier, pekat ut
35-åringen. Att han var på plats i
Indonesien i oktober 2001 råder det ingen tvekan om. Frågan är vilken roll han hade där.

Hjälpte sina landsmän
De indonesiska myndigheter, har redan gripit 35-åringen en gång och sedan släppt honom, men nu anser de australiensiska myndigheterna att de har bevis för att han var en av flera män som organiserade smugglingen.

Själv säger han att han var på plats för att hjälpa till, bland annat för att tolka åt sina irakiska landsmän som ville komma till Australien.

Tvättade pengar?
Australien, där han redan är häktad i sin frånvaro, menar också att 35-åringen och hans medkumpaner tagit emot upp till 3 500 US-Dollar av de människor som illegalt ville ta sig i i Australien. På Siev-X var det över 400 personer som klev ombord. Därför är en brottsrubricering också penningtvätt.

Den misstänkte huvudmannen i smugglingsligan står just nu inför rätta i Egypten för samma brott.

X-URL: http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=192116&avdelning_2=102

Back to sievx.com